Privacybeleid

QuoteStocker respecteert jouw privacy en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en dienstverlening, transacties en overeenkomsten met QuoteStocker.

Vastleggen en verwerken van gegevens

QuoteStocker kan gegevens van je verwerken. Door jou verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van QuoteStocker. Deze gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan anderen.

QuoteStocker gebruikt je gegevens alleen voor de uitvoering van een overeenkomst, het verlenen van diensten en/of om je met een nieuwsbrief te informeren over producten en diensten van QuoteStocker. Dit laatste alleen wanneer je daar prijs op stelt. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

  • Bij het vastleggen van gegevens gaat het bijvoorbeeld om:
    voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • aanvullende informatie die nodig is voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

QuoteStocker bewaart je gegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld en om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht/dienstverlening te waarborgen.
QuoteStocker zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

SSL-verbinding

Wanneer je gebruik maakt van een (contact)formulier, worden je gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat de website www.downloadfreestockquotes.com gebruik maakt van een SSL-certificaat. De gegevens worden gemaild naar QuoteStocker, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren en dergelijke. downloadfreestockquotes.com maakt op deze website geen gebruik van cookies.

Inzage

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiertoe mailen naar info_qs(at)downloadfreestockquotes.com of sturen naar:

QuoteStocker
Mercurius 2
5505 NX Veldhoven

Geef heel specifiek aan om welke gegevens het gaat zodat daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan. QuoteStocker zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Links naar websites

Op de site van QuoteStocker, www.downloadfreestockquotes.com, staan hyperlinks naar andere websites. QuoteStocker is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waar www.downloadfreestockquotes.com naar verwijst.

Wijzigingen

QuoteStocker kan de inhoud van haar privacybeleid wijzigen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op de website volstaat. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.