Disclaimer

Vink System Design & Analysis is niet verantwoordelijk voor de koersgegevens die gedownload zijn met QuoteStocker. In geen geval zal Vink System Design & Analyse aansprakelijk zijn voor eventueel geleden verliezen door beleggingsbesluiten van de gebruiker die gebaseerd zijn op met QuoteStocker gedownloade koersgegevens. Elk handelen gebaseerd op koersen die met QuoteStocker gedownload zijn, is geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Alle beleggingen zijn onderhevig aan risico. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat de waarde van de beleggingen zal toenemen of dat de beleggingsdoelstellingen, ontleend aan technische analyse, zullen worden gerealiseerd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. Beleggingen kunnen plotseling en aanzienlijk in waarde dalen. Beleggers dienen daarom te beseffen dat er een kans bestaat dat zij het ingelegde vermogen niet terugkrijgen. Raadpleeg altijd meerdere informatiebronnen en overleg met uw beleggingsadviseur voordat u een aan- of verkoopbesluit neemt.

QuoteStocker heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. QuoteStocker geeft geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud van deze internetsite en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren daarvan, voor welk functioneren QuoteStocker onder meer afhankelijk is van derden. QuoteStocker is niet aansprakelijk voor enige schade, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze internetsite zou kunnen ontstaan.

Verwijzingen naar internetsites die niet door QuoteStocker worden onderhouden zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden opgenomen. Hoewel QuoteStocker een zorgvuldige selectie toepast ter zake van de internetsites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en diensten die daarop worden aangeboden. QuoteStocker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot internetsites die zij niet onderhoudt en waarnaar door middel van links wordt verwezen.

Geïnteresseerd in QuoteStocker? Bestel het programma. Of probeer het eerst gratis uit.